Anja Bjørshol bearbeider og sanker gjenglemte deler og materiale. Gjennom å sanke fysisk og bruke blikket aktivt, leter Bjørshol etter det unnselige, og finner potensial og skjønnhet i det som for andre er forkastet. Gjenstandene får en ny form og nye sammenstillinger i møte med rommet og arkitekturen hvor installasjonen finner sted.

Det som ønskes å skjules, ønsker hun ofte å løfte frem. Den siste tiden har det organiske og naturelementer i møte med det industrielle, tatt en større del i prosessen. I møte mellom natur og forkastet materiale, ønsker Bjørshol å skape en ambivalens hvor det kan oppstå en undring og friksjon mellom det ukjente og det estetiske.

Spørsmål hun ofte stiller, er om synliggjøring og nye sammenstillinger vil kunne bidra til større forståelse for omgivelsene? Kan vi skape en sterkere tilknytning til omgivelsene gjennom å betrakte det vi ser på som ubrukelig med et empatisk blikk?